กระจก จะคล้ายกับ เสมอ แต่ก็ควรระวังอย่าใช้กระเบื้อง หาก […]