อลูมิเนียม ชลบุรี

Posted on: พฤษภาคม 20, 2018, by :

เนื่องจากสีโทนเข้มจะดูด

  1. ราคาก็จะสูงตามไปด้วย “ช้อปปิ้งถูกสุดๆ ช็อคตาค้าง” และมีภาพประกอบเป็นผู้หญิงถือถุงช้อปปิ้งยิ้มอ้าปาก ทำตาโตและทำท่าโปรยเงิน เป็นต้น จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าถ้าอยู่บนป้ายโฆษณาเดียวกันจะช่วยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้มากขึ้นด้วยเพราะใช้วัสดุขนาดใหญ่กว่าเดิม ค่าผลิตส่วนอื่นๆ ก็จะแพงขึ้น แต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน คือ
  2. สามารถใส่ข้อความได้มากขึ้นหรือใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่า ดังนั้นไม่ว่าดังนั้นถ้าอยากให้ป้ายโฆษณาของตัวเองโดน เด่น และเป็นที่พูดถึง ควรมีความสร้างสรรค์ ใส่ไอเดียเข้าไปพอสมควร เพียงเท่านี้ก็เพิ่มคุณค่าให้งานโฆษณาของเราเป็นที่น่าจดจำ
  3. แล้วจะขนาดใด ความร้อนเอาไว้ ทาให้ภายในบ้านอบอุ่นยิ่งขึ้น แต่สาหรับบ้านเมืองเรา อุณหภูมิภายนอกสูง อากาศร้อนจัด หากไม่จาเป็นแนะนาให้ใช้สีโทนอ่อน เช่น สีขาว สีครีม สีน้าตาลอ่อน สาหรับผนังภายนอก เพราะโทนสีเหล่านี้จะมีความสามารถในการสะท้อนแสงได้สูงทาให้ไม่มีความร้อนสะสมอยู่ภายในบ้าน ผนังภายนอกก็จะไม่แตกร้าวได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าสาหรับพัดลงหรือเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

◌ ขอบผนังปูนบริเวณรอบวงกบประตู-หน้าต่าง มักจะมีรอยร้าวเนื่องจากอะไร

สาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากขาดเสาเอ็นและทับหลัง รอบช่องเปิดทาให้กาแพงถ่ายน้าหนักลงบนประตู-หน้าต่าง โดยตรงเป็นผลให้เกิดการแตกร้าว เสาเอ็นและทับหลังนี้ยังช่วยในการ ยืดและหดตัวของวงกบประตู-หน้าต่าง ไม่ให้ไปกระทบผนังปูนฉาบจนเกิดการแตกร้าวได้อีกด้วย ส่วนการหล่อทับหลังที่ถูกวิธีนั้นควรหล่อจากเสาถึงเสา และควรจะหล่อเมื่อก่ออิฐไปได้ทุก ๆ 1 ใน 3 ของกาแพงนั้น ๆ ที่สาคัญไม่ควรก่ออิฐในขณะที่ทับหลังยังไม่แห้งสนิท