หน้าต่าง งานอลูมิเนียม

Posted on: พฤษภาคม 16, 2018, by :

อลูมิเนียมอัลลอย อลูมิเนียมกระจก 

  1. ระวังพื้นรั่วซึมใต้อ่างอาบน้าปัญหาการรั่วซึมของพื้นใต้อ่างอาบน้านั้น ยากแก่การแก้ไขจริง ๆ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะติดตั้งอ่างอาบน้า เราควรจะเตรียมพื้นบริเวณใต้อ่างให้ลาดเอียงสู่ท่อระบายน้า
  2. หรืออลูมิเนียมสลิม อาทิ วงกบอลูมิเนียม เลือกเครื่องทาน้าอุ่นก่อนการปูกระเบื้องห้องน้าเครื่องทาน้าอุ่นที่มีขายกันทั่วไป มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีขนาดของท่อ ระยะของท่อ ประตูอลูมิเนียมอัลลอย
    หน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอย บานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก บัวพื้นอลูมิเนียมสลิม
  3. สามารถดาวน์โหลดขนาดอลูมิเนียมกล่องและราคาอลูมิเนียมกล่อง ที่ใช้ประกอบบนเคาน์เตอร์ล้างหน้าโดยเฉพาะคุณผู้หญิง ที่เป่าผมคงขาดเสียมิได้ เพราะต้องใช้ร่วมกับกระจกส่องหน้า การเตรียมปลั๊กไฟเอาด้วยผนังเบา, มุ้งบานเลื่อน, มุ้งม้วน, มุ้งผับ, และงานกระจกทุกชนิด ราคาพิเศษออกแบบ
  4. สั่งทำ ติดตั้ง ประตูอลูมิเนียม และระยะระหว่างท่อน้าเย็นกับท่อน้าร้อนแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นหากเรามีการเตรียมเครื่องทาน้าอุ่นนี้ไว้ก่อนที่จะปูกระเบื้องบนผนังห้องน้า ไว้ล่วงหน้า
  5. สาหรับตรงเคาน์เตอร์จึงไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย แต่ที่สาคัญน่าจะใช้ปลั๊กชนิดกันน้าและระบบป้องกันไฟดูด (แบบมีฝาปิด) จะปลอดภัยกว่า หรือยกให้สูงกว่าเคาน์เตอร์ประมาณ  ก็จะทาให้ห้องน้าแลดูเรียบร้อย  หน้าต่างอลูเนียม แบบกระจกบานเลื่อน กระจกบานสวิง