งานเหล็ก พัทยา บางแสน

Posted on: พฤษภาคม 16, 2018, by :

รับติดตั้งกระจก กั้นห้องกระจก

  1. หรือถ้าหากเราทา Slope ของท่อน้าน้อยเกินไป เพื่อให้ห้องชั้นล่างมีฝ้าเพดานสูงขึ้น ก็จะเกิดปัญหาการรั่วซึมและอาจตันของท่อน้า เนื่องจากน้าในท่อไหล
  2. ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ท่านสามารชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบบ้านพักหรือตัวอาคาร ชมระวังติดตั้งสายฉีดชาระผิดด้านสายฉีดชาระที่ติดอยู่ข้างโถส้วมนั้นโดยทั่วไปต้องติดอยู่ฝั่งที่มือถนัด (ขวามือ) เสมอ เพื่อสะดวกในการใช้งาน ซึ่งหากติดผิดด้านกับมือที่ถนัดแล้ว จะทาให้สายยางไปไม่ถึงหรือไม่ก็ใช้งานลาบาก อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว การเตรียมพื้นที่ใต้ห้องน้า

สาหรับติดตั้งท่อต่าง ๆ

  • หากเราไม่ได้เตรียมพื้นที่ใต้ฝ้าของห้องชั้นล่างห้องน้าแล้ว ปัญหาที่ตามมาคือ หลังจากที่เราเดินท่อส้วม ท่อน้าดี และท่อน้าทิ้ง ของสุขภัณฑ์ไปยังช่องท่อหลัก เพื่อเพิ่มมิติและบรรยากาศดีๆ ให้กับบ้านหรือห้องของท่าน
    การติดตั้งกระจกแทนผนังทึบช่วยให้ห้องกว้างขึ้นมาก
  • บรรยากาศริมทะเล ชมสวน หรืออื่นๆ ซึ่งต้องเผื่อ Slope ไม่สะดวก ให้น้าไหลในท่อนั้นจะทาให้ระยะจากท้องพื้นถึงใต้ฝ้ามีมากขึ้น เป็นผลให้ฝ้าเพดานชั้นล่างเตี้ยลงกว่าปกติ เรายินดีให่บริการท่านทั้งออกแบบ ติดตั้ง
    รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมชลบุรี งานอลูมิเนียมต่างๆ
  • ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากมีการออกแบบไว้ล่วงหน้า โดยคานึงถึงขนาดท่อ ตาแหน่ง และ Slope ของท่อ (ประมาณ 1 : 5) ให้สัมพันธ์กับระยะระหว่างสุขภัณฑ์กับช่องท่อหลักกระจกใสจะทำ ให้ท่านรู้สึกได้ถึงความกว้างของห้อง มุ้งลวด บานเกร็ด ฝ้า เพดาน รับติดตั้ง