กระจกอลูมิเนียม ชลบุรี

Posted on: มิถุนายน 16, 2018, by :

น้ำมันทาไม้แบบ ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนใช้

กระถินยักษ์

  • และพิจารณาเห็นว่าการทำ ออกไม่จำเป็นต้องตีตราก่อนตัดฟันก็ให้เสนอกรมพิจารณาอนุมัติก่อนการทำอลูมิเนียม  บางแสน องค์การอุตสาหกรรมตามข้อ
  • ตรวจสอบระดับว่า พื้นผิวตกแต่งถูกต้องหรือไม่ เช่น ผิวหินขัด โมเสก กระเบื้องยางซึ่งแต่ละชนิดมีความหนาไม่เท่ากัน ตรวจสอบรอยรั่ว โก่งงอ หรือไม้แบบผุ
  •  กรณีที่แบบหล่อเป็นไม้ ต้องพรมน้ำให้ชุ่มก่อนเทคอนกรีต เพื่อป้องกันไม้แบบดูดซึมน้ำ จากส่วนผสมของคอนกรีตตรวจสอบสภาพไม้ แบบซึ่งเคยใช้งานมาหลายครั้งแล้ว ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือไม่

การติดตั้งแบบหล่อ

  1. ให้องค์การอุตสาหกรรมดำเนินการตัดโค่นบั่นทอนริดกิ่งและชักลากรวมกองโดยออกค่าใช้จ่ายเองการดำเนินการต่างๆดังกล่าวให้อยู่ในความควบคุมของพนักงาน เจ้าหน้าที่การใช้ประโยชน์
  2. พัทยาในสวนป่าเนื่องจากกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่สวนป่าเมื่อมีการอนุญาตให้หน่วยงานของกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่สวนป่าหากมีความจำเป็นต้องตัดอลูมิเนียม
  3. ออกจากสวนป่าให้ดำเนินการดังนี้ สำหรับคานลอย ต้องยกระดับท้องคานขึ้นเผื่อ คานตกท้องช้างไว้ด้วย ตรวจสอบความสะอาดภายในแบบหล่อ เช่น เศษดิน เศษถุงพลาสติก เศษไม้ หรืออื่นๆ โดยแช่น้ำหรือเป่าลมแรงดันสูง